Modbus TCP/IP Client-Master käyttöönotto

FX ala-aseman Modbus TCP/IP (Client-Master) käyttöönotto

Modbus TCP/IP otetaan käytöön seuraavasti:
Asetukset -> Portit

Laita joku portti 6..10 Modbus TCP:ksi. Laita lähetysviive esim.100..200 ms

Image 4

  1. Varmistetaan, että IV-koneen IP osoite kuuluu smaan IP aliverkkoon, kuin ala-asema. Jos TCP/Ip IV kone on kytketty FX3000 LAN verkkoon, Ala-aseman LAN IP on 192.168.11.1

Asetetaan IV koneen IP esim.: 192.168.11.101

2. Rajapinnan mukaan (liitteenä on Ouflex variantti), luodaan vastaava(t) Modbuslaite(t):

Esim. CREATE MODBUS DEVICE: HOLDING REGISTERS, STARTING REGISTER: 201, NUMBER: 64

Image 5

Käytä IP portti 502 jos toisen ei ole mainittu koneen manuaalissa.

3. Tarkista, että "Sanomia yhteensä" kasvaa. Jos se näyttää "0", tarkista IV koneen IP saattavuus verkossa. Jos "Virheitä nyt" ja/tai ".. enimillään" kasvaa koko ajan, kannattaa lisätä odotusajan ja lähetysviiven arvot. 

4. Lisää IEC projektiin rajapinnalla olevat ohjelmat ja funktion blokit ja määrittele pisteet.