FX-Editor FX202x projekti FX3000-C:een

Projektitiedostojen ja ohjelmien siirtäminen FX202x:sta (Spider) uuteen FX3000-C (Spider 10/40)

 

TÄRKEÄÄ !
Siirron aikana tarvitset FX2025(A) CPU laitteen väliaikaiseksi varastoksi onnistunutta datan siirtoa varten.

Paras tapa siirtää projekti käyttämällä FX-Editor projektia väliaikaisena data-/asetusvarastona.

Löydä ja valmistele IEC ohjelma vanhasta FX202x:stä. IEC lähdekoodi on tärkeä yhteensopivuuden tarkistamiseen uuden ohjelmistoversion kanssa ja mahdollisten ongelmien korjaamiseksi.

Yhteys

Luo uusi tyhjä projekti FX-Editorissa ja luo yhteys vanhan alakeskuksen kanssa.

Testaa tietoliikenne painamalla "Test" painiketta "Project -> Communication settings" sivulla.

Yhteys ei toimi. Tarkista IP asetukset, FTP käyttäjänimi ja salasana.

Yhteys toimii.

Datan siirto

Lataa kaikki saatavilla oleva data vanhasta FX202x:stä valitsemalla yksitellen jokainen listatuista toiminnoista:

"Read Pointdata", "Reat State Text" ...

Varmista varovasti että I/O moduulit, pisteet, tilatekstit ovat tuotu oikein.

Käytä vastaavia "Project -> Hardware configuration",  "Points" sivuja varmistamiseen.

TÄRKEÄ VAROITUS!

FX2020-laitteistoversioissa sarjaliitäntää #2 on käytetty fyysisiin I/O pisteisiin.

Vastaavat pisteet serial #2:sesta serial #3:seen tulee varmistaa ja uudelleenkartoittaa

(oletuksena uudessa FX-laitteistossa)

Sama uudelleenkartoitus tulee tehdä IEC ohjelmassa jos liitäntään #3 on kartoitettu pisteitä ja Modbus laitteita

Grafiikan HTML sivut

Siirry "Fidelix" sivulle FX-Editorissa, luo yhteys FX202x:ään ja kopioi kaikki tiedostot sen www-kansiosta FX-Editor projektiin. "Files -> Project"

Tee sama Symbols-kansiolle. Se sisältää kaikki kuvatiedostot joita on käytetty FX202x-projektissa.

Jatka "Graphics" sivulle.

Valitse kaikki ja sisällytä tiedostot projektiin.

Vanhemmissa FX2020- ja FX2025-laitteistoversioissa, joissa on ohjelmistoversio 9.xx tai 10.xx, menu-tiedostossa käytettiin painikkeita. Kyseiset menu-tiedostot eivät ole yhteensopivia ohjelmistoversioissa > 11.xx.

Vastaavassa tilanteessa tulee uudelleenluoda MENU-tiedosto.

Luodaksesi uuden dynaamisen menu-tiedoston paina "Create FdxIndex dynamic menu" painiketta.

Avaa luotu fdxindex.htm tiedosto editorissa ja varmista että kaikki linkit ovat oikein.

Tallenna projekti halutulla nimellä.

Nyt sinulla on FX-Editor projekti samalla sisällöllä kuin vanhassa FX202x-alakeskuksessa.

Uuteen FX-alakeskukseen lataaminen

Voit ladata koko projektin uudelle alakeskukselle valitsemalla ylemmän FX-Editor menun "Fidelix" -> "Load project to Fidelix".

Varmista tarkkaan ja valitse tarvittavat valintalaatikot ladataksesi kaikki tarvittava tieto FX-Editor projektista.

Käytettäessä "Local" symbolikansiota, vain nykyisen projektin kuvatiedostot ladataan FX-alakeskukseen.

Testaa ladattu projekti suoraan FX-Editor selainsivulta tai nettiselaimesta.