Delay settings in DO and DI points in IEC

Guide till hur man kan programmera punkternas fördröjningar via IEC-programmering i Fidelix-ducarna.

I Fidelix-ducarna har punkterna för indikering och manöver interna start- och stoppfördröjningar som kan ställas in. Du kan även komma åt att ställa in dem via IEC-programmeringen. Det kan förenkla kodningen eftersom inga separata timers behövs för att skapa fördröjningarna.

Man kan skriva till dessa fördröjningar genom IEC-programmet med funktionen "SetAnalogPointF".

  • Ska man skriva till tillslagsfördröjningen ska LockState-värdet vara: 100
  • Ska man skriva till frånslagsfördröjningen ska LockState-värdet vara: 101

Exempel hur man skriver tillslagsfördröjningen:

iResult := SetAnalogPointF(Value:=rStartDelay, LockState:=100, Name:='PointID');

Exempel hur man skriver frånslagsfördröjningen:

iResult := SetAnalogPointF(Value:=rStopDelay, LockState:=101, Name:='PointID');