Hur man kan lägga till en datapunkts till-/frånslagsfördröjningar i HTML

Det är möjligt att lägga till ändringsbara till-/frånslagsfördröjningar till FX användargränssnitt genom att använda IEC funktioner.

Det är möjligt att använda den nya FX-funktionen (IEC-funktion) som tillåter användaren att ändra digital in/digital ut/alarm till-/frånslagsfördröjningar direkt från HTML-sidans gränssnitt.

Funktionaliteten finns tillgänglig från version 10.92

LockState värde = 100 ändrar "on delay" (Tillslagsfördröjning)

LockState värde = 101 ändrar "off delay" (Frånslagsfördröjning)

 

Exampel 1:

(*** IEC program: ***)

IntVariable := SetDigitalPointF( Value:=180, LockState:=100, Name:= 'GT41_LLA') ;

(*** Sätter en tillslagsfördröjning på 180 sekunder på den digitala punkten (eller Larmpunkten) med punkt-ID: 'GT41_LLA' ***)

 

 Exampel 2:

(*** IEC program: ***)

intStopDelay := GetDigitalPointF( Name := 'GT41_LLA_FFD' ) ;

IntVariable := SetDigitalPointF( Value:= intStopDelay, LockState:=101, Name:= 'GT41_LLA') ;

(*** Hämtar värdet från den användardefinierade punkten 'GT41_LLA_FFD'som frånslagsfördröjning i sekunder.
Sätter frånslagsfördröjningen på den digitala punkten (eller Larmpunkten) med punkt-ID: 'GT41_LLA' ***)