FX-AirRECEIVER configuration

How FX-AirRECEIVER is brought into use and configurated.

Downloading programs

PRECONDITIONS

Before bringing the receiver into use the following preparations must be done:

  1. Computer with PuTTY or and equivalent serial port connection program installed.
  2. USB- miniUSB cable, Ethernet cable
  3. FX-AirRECEIVER device
  4. At least 1 wireless sensor (for testing or bringing into use)
  5. FX-3000C or other CPU (controller) from the FX-set.
  6. FX-Editor project which will be started at the controller.                                                       

Configuration for bringing into use.

FX- airRECEIVER and WMBUS sensors' connections

FX-airRECEIVER connections.The device works with both 230VAC and USB electricity. When starting the LED light indicate GPSR and ETHernet events. Through GPRS the device updates an own firmware.

 

FX-WMBUS-G2-TH activation. Take a magnet by the sticker and wait until the LED light turns on and/or blinks.

FX-WMBUS-E-CO2 activation. Remove the back cover, place the jumper on its place, bring the magnet by the sticker ("MAGNET" text) and wait until the LED light turns on and/or blinks.


FX-airRECEIVERin yhteystavat

Yhdistäkää USB kaapeli tietokoneeseen ja FX-airReceiver:iin. Tarkistakaa, mitä sarjaporttia käytetään FX-airReceiver:in yhteyteen, ”Laitehallinta” osiosta:

Käynnistäkää PuTTY, luokaa ”Serial” sessio vastaavalle COM portille (nopeudella 115200) ja avatkaa yhteys.

Painakaa ”Enter” ja syötä ”login” komento. Oletussalasana on AirReceiverin 8-numeroinen sarjanumero (tyyppikilvessä). Komento ”help” antaa koko komentolistan.

Jos FX-airRECEIVERin IP on jo määritelty/tiedossa, TELNET yhteys on saatavilla CMD komentokehotteelta:

Painamalla ”Enter” saadaksenne FX-AirRECEIVER:in kutsun:


Alustavat määritykset FX-airRECEIVER:lle

IP parametrit määritetään seuraavasti:
ETHERNET
FX-AirRECEIVER
IP: 10.100.1.199
(kannattaa tarkistaa oman ala-aseman ja verkon IP parametrit ennen määritystä)
Oletusyhdyskäytävä (Gateway): 10.100.1.198 (yleensä on ala-aseman IP)
Verkon peite (Netmask): 255.255.255.0
DNS1 palvelin IP: 10.100.1.198
DNS2 palvelin IP: 8.8.8.8


PuTTY sessiossa syötetään seuraavat komennot:


login
set_ethernet_mode 1
set_ethernet_ip 10.100.1.199
set_ethernet_gateway 10.100.1.198
set_ethernet_subnet_mask 255.255.255.0
set_ethernet_dns1 10.100.1.198
set_ethernet_dns2 8.8.8.8
save_settings
rebootYksittäisten antureiden konfigurointi

WMBUS anturit lähettävät useita lukemia (arvo, ”record”), jotka sisältävät yhteistelegrammin.

Esimerkkinä on FX-WMBUS-C-TH huonelämpötila- ja kosteusanturi:

Lukeman voidaan lähettää Modbus rekisterille ja siirtää FX ala-asemalle.

Voidaan myös käyttää keskiarvon laskentaa useasta anturista.

Modbus TCP rekisterien määritys:
Esimerkkinä on ’holding register 1’ liittäminen anturin arvolle “record” #0 (viimeinen lämpötila)

set_modbus_register_aggregator_function 1 5
set_modbus_register_max_age 1 180
set_modbus_register_keep_old 1 1
set_modbus_register_trim_percent 1 0
set_modbus_register_multiplier 1 10

set_modbus_register_sensor_record_add 1 LAS00026346-27-7 0
set_sensor_encryption_key LAS00026346-27-7 CEF0A6E8673A22602433F694EC006C14

HOLDING rekisterit #1 ja #2 sisältävät 32-bittisen arvon viimeksi mitatusta lämpötilasta. Jos lukeminen ei onnistunut, yksittäisrekisterin arvona tulee 32767 (0x7FFF), ja yhtenäisarvoksi: 2147450880 (0x7FFF7FFF)

INPUT rekisterit #1 ja #2 sisältävät 32-bittinen arvon viimeisen onnistuneen lukeman iän minuuteissa.

COIL rekisteri #1 sisältää lipun, jonka oletusarvot tarkoittavat ”0 = arvo on ajan tasainen” ja ”1 = arvo on vanhentunut”


Useamman antureiden konfigurointi

ar_modbus_configurator.exe ohjelmaa käytetään suurten antureiden määrittämistä varten. Sen käyttö vaatii Excel taulukon, jossa on antureiden sarjanumerot, salausavaimet, ”rekordien” numerot ja vastaavat Modbus rekisterit.

Taulukon esimerkit:

”Register settings” välilehti:

Register number

Enabled

Aggregator function

MSB first

Invert coil

Maximum age (sek)

Keep old

Trim percentage

Multiplier

Notes

1

1

Latest

False

True

180

True

0

10

Temp

3

1

Latest

False

True

180

True

0

10

Temp 1h

5

1

Latest

False

True

180

True

0

10

 

7

1

Latest

False

True

180

True

0

10

 

9

1

Latest

False

True

180

True

0

10

 

11

1

Latest

False

True

180

True

0

10

 

13

1

Latest

False

True

180

True

0

10

 

”Sensor records” välilehti:

Device type ilmoitetu antureissa hex pitää muuttaa desimaaliksi.

Register number

Sensor type

Manufacturer

Serial number

Device type

Version

Record number

Notes

1

Wireless M-bus

LAS

26346

27

7

0

Temp

3

Wireless M-bus

LAS

26346

27

7

1

Temp

5

Wireless M-bus

LAS

26346

27

7

3

Hum

7

Wireless M-bus

LAS

26352

43

1

0

 

9

Wireless M-bus

LAS

26352

43

1

1

 

11

Wireless M-bus

LAS

26352

43

1

3

 

13

Wireless M-bus

LAS

26352

43

1

6

 

”Sensor encryption keys” välilehti:

Manufacturer

Serial number

Device type

Version

Encryption key

         

LAS

26346

27

7

1E9BD9F7F24BC9E9A9A6215DD69E6E6F

LAS

26352

43

1

922A7F034E601112125093E9F80B99E4

         

AR_MODBUS_CONFIGURATOR.EXE sovelluksen käyttö

ar_modbus_configurator.exe täytyy käynnistää projektikohtaisen BATCH (*.bat) tiedoston avulla, jossa määritetään Excel konfiguraation tiedoston sijainti, FX-airRECEIVER:in yhteistiedot ja tarvittaessa lokin sijainti.

Käynnistämällä 

ar_modbus_configurator.exe -–help 

komennolla saadaan ohjelman käynnistysparametrit:

usage: ar_modbus_configurator [-h] [-d] [-l LOGFILE] [-m {telnet,serial,file}] [-o OUTPUT] [-p PASSWORD] [-q] [-r]

                             [-R] [-v]

                             input_file

positional arguments:

input_file           file containing the settings to use


optional arguments:

-h, --help           show this help message and exit

-d, --use-default-password

                       use the default password to log in (default: None)

-l LOGFILE, --logfile LOGFILE

                       log all messages to this file (default: None)

-m {telnet,serial,file}, --mode {telnet,serial,file}

                       how to output the console commands (default: None)

-o OUTPUT, --output OUTPUT

                       where to output the console commands (default: None)

-p PASSWORD, --password PASSWORD

                       use this password to log in (default: None)

-q, --quiet           do not print any messages on stdout (default: False)

-r, --reset-current-sensor-record-list

                       deletes all members from all registers before applying the new settings (default: None)

-R, --reset-current-sensor-encryption-key-list

                       deletes all stored sensor encryption keys before applying the new settings (default: None)

-v, --version         show program's version number and exit

BATCH tiedoston muodostaminen

runme.bat tiedoston esimerkki:

echo on

c:\ar_modbus_configurator\ar_modbus_configurator.exe

Ohjelman sijainti

--password=20000087

FX-airRECEIVERin salasana (oletuksena sarjanumero)

--mode=serial

Yhteyden tyyppi (tässä tapauksessa USB kaapeli)

--output=COM15

Yhteyden portin numero (selvitetään ”laitehallinta” osiolta)

--output=c:\ar_modbus_configurator\output\output.txt

Optio. Komentojen tekstitiedoston sijainti

"c:\ar_modbus_configurator\input\configuration_1.xlsx"

Antureiden konfiguraation Excel taulukon sijainti

--logfile "c:\ar_modbus_configurator\output\log.txt"

Optio. Lokin sijainti

pause