Klockinställningar FX-centralenheter

Hur man ställer in klockan på en PLC ur FX-serien

Efter inloggning, välj Driftläge-> Inställningar

Under inställningsmenyn väljer du Tidsinställningar

Här kan du ändra centralenhetens klock- och datumparametrar:

1. Du kan ställa in önskad tid och datum. Tryck på respektive "Spara"-knapp till höger om textfälten för att spara ändringarna.

2. Om FX-centralenheten är ansluten till Internet kan du ställa in extern tidssynkronisering från en tidsserver (t.ex: time.fidelix.fi).

Observera att en giltig DNS-server måste vara ifylld under IP-inställningarna för att kunna ange en tidsserver via namn (t.ex time.fidelix.fi).

DNS inställningarna gäller endast WAN-porten så om internetanslutningen är kopplad via LAN-porten måste IP-adressen till tidsservern anges!


Om FX-centralenheten är på ett lokalt nätverk med andra centralenheter, kan man välja att låta en av enheterna vara tidsserver. Kryssa i "Aktivera Fx som tidsserver" för att ställa in denna funktion. De andra enheterna kan nu hämta tiden från denna centralenhet genom att ange dess IP-adress som tidsserver.

3.  Du kan ställa in tidszon och välja automatisk omställning för sommartid och normaltid.

4.  Ange koordinaterna för centralenhetens geografiska position för att kunna använda funktionerna för soluppgång och solnedgång via IEC-programmeringen.(se programmingeringsmanualen i FX-Editor för mer detaljer).

5.  Om FX-centralenheten är utrustad med ett GSM-modem som stödjer funktionen, t.ex "Cinterion BGS2", kan man använda tidssynkronisering via mobilnätet.