MULTI-24 FRAM-minneskrets

Hur man installerar och använder en FRAM-tilläggsminne för MULTI-24 regulatorn.

MULTI-24 kan skriva sina interna Modbusregister upp till 10 000 gånger. Det är vanligtvis mer än tillräckligt för att spara börvärden i de flesta applikationer. När värden från pulsmätare eller drifttidsräknare behöver sparas ned kan dock 10 000 skrivningar snabbt uppnås (t.ex. 10 000 timmar är c:a 14 månader). Vid dessa situationer kan det extra FRAM-minnet användas. Denna minneskrets kan skrivas som ett RAM-minne, helt utan begränsningar.

FRAM-minnet har 250 stycken 16-bitars register som är mappade till register 2000..2249.

Dessa register kan läsas och skrivas på vanligt sätt och de sparas omedelbart. Man behöver alltså inte anropa funktionen SaveRegistersF.

Minnet klickas i kontakten på MULTI-24:ans kretskort enligt följande foto:

F-RAM-chips_2-1

F-RAM-chips-2

Se till att den lilla vita triangeln (inringade i rött på fotona) pekar nedåt!

Vid uppstart, efter att minneskretsen installerats, blinkar MULTI-24:ans RUN-diod (placerad intill FRAM-minnet) snabbt tre gånger. Detta indikerar att FRAM-minnet har upptäckts korrekt.

För att läsa eller skriva till registren på FRAM-kretsen används de vanliga firmware-funktionerna SetRegisterF, GetRegisterF, GetLongRegisterF, och SetLongRegisterF 2000..2249:

Exempel:

INT_ReturnValue := SetRegisterF (RegNumber := 2003, Value := 4783);
   (RegNumber tilldelas en UINT och Value en WORD-variabel för värdet.)
INT_ReturnValue := GetLongRegisterF (RegNumber := 2075);           
                    (RegNumber tilldelas en UINT värdes-variabel)