Genius näyttää -50,0 °C ulkolämpötilaa Modbus-rekisterissä

Kun FX:n ala-asema lähettää ulkolämpötilan arvon Modbusin kautta, Genius näyttää väärän arvon ja aiheuttaa hälytyksen.

Genius-säädin voi vastaanottaa ulkolämpötilan arvon paikallisesti kytketystä NTC10-anturista (AI1 -> M1-G0) tai vaihtoehtoisesti se voi vastaanottaa arvon FX ala-asemalta Modbus Holding -rekisteriin 32. Tässä tapauksessa Holding rekisterin #31 oletusarvo on muutettava arvoksi 1 (väylässä vastaanotettu arvo).

Comment Min Limit Max Limit Factory Default Modbus Reg Reg Scaling PointUnit

Point Access 

Ulkoläpötila -50.0 150.0 0.0 31 10 °C ReadWrite
Ulkolämpötila, ohjaustapa (0=AUTOMAATTI, 1=KÄSIN/VÄYLÄLTÄ) 0 1 0 32 1   ReadWrite

 

Joissakin tapauksissa, esimerkiksi kun Holding-rekisterin #31 arvoksi on asetettu 1, mutta Holding-rekisterin #32 arvo on rajojen ulkopuolella (anturivirhe tai vastaava), Genius antaa hälytyksen "Ulkolämpötilahälytys" ja lopettaa oikeiden arvojen vastaanottamisen Modbus-rekisteristä 32.

Mahdollinen ratkaisu:

  1. Tarkista, että FX:n sähköaseman ulkolämpötilapisteen arvo (ja liitetty Holding Register #32 -arvo) on rajojen sisällä.
  2. Aseta Modbus-holding-rekisterin #31 arvoksi 0 (Auto).
  3. Kytke fyysinen vastus >1 kOhm (esim. NTC10-anturi) Genius-liittimien M1 ja G0 väliin.
  4. Kuittaa "Ulkolämpötilahälytys".
  5. Aseta Modbus-rekisteri #31 arvoon 1 (manuaalinen/väylästä).
  6. Varmista, että Genius näyttää oikean arvon FX:n sähköaseman Holding-rekisteristä #32.
  7. Irrota vastus (NTC10-anturi) liittimistä M1 - G0.

Vaihtoehtoisesti päivitys versioon 2.11 voi auttaa ratkaisemaan saman ongelman.