FX controller user accounts reset

Ducens användarinformation kan raderas för att återställa standardvärdena.

Om användarkontonas information har tappats bort eller om ducen blivit utsatt för obehörig användning, kan man behöva radera användarinformationen och återställa ducens ursprungskonton.

VARNING:

Efter denna åtgärd kommer FX-ducens alla användarnamn, lösenord, rättigheter och relaterade inställningar att raderas.

VIKTIGT: Återställning av användarkonton påverkar inte FTP / Telnet-lösenord.

Du måste känna till FTP / Telnet-användarnamn och lösenord för att göra ändringarna.

För att kunna göra ändringar måste du ansluta din PC via Ethernet till FX-ducen över Telnet-protokollet.

Du kan använda Windows standard kommandotolk för att använda Telnet-protokollet (I Windows 10 måste dock telnetprotokollet först aktiveras då det är avstängt som default). Du kan även använda ett tredjepartsprogram som t.ex PuTTY.

Du behöver också använda ett FTP-klientprogram (t.ex FileZilla) för att koppla upp ducen via FTP-protokollet.

När FX-ducen är ansluten via Telnet:

1. Stoppa ducens program genom att skicka kommandot stopall

Vänta tills alla program har stoppats.

3. Anslut ducen via FTP-protokollet.

4. Gå till mappen \HDisk\Fidelix\Data\och radera filerna UserData.datUserData.bak och, om den finns, UserData.dat2

Dessa filer innehåller information om användarkontona.

5. Starta alla program i FX-ducen genom att använda Telnet och skicka kommandot: startall

Vänta tills alla program har startat

6. Nu har alla gamla användarkonton raderats och endast standard användarkonto och lösenord är aktivt.