Installera OpenPCS 6.7.4

Installera Infoteam OpenPCS 6.7.4 kompilator och editor för att skriva IEC-61131-3 kod samt nödvändiga Fidelix-drivrutiner

Du hittar mjukvaran samt drivrutinerna här.

 1. Ladda ned och packa upp installationsfilen PS674.exe.
 2. Ladda ned OpenPCS - CAB-drivrutinen:
  OpenPCS drivers for FX-controllers (12.30.10) and multi-24 (2.42) (2022-09).cab
 3. Innan du kör installationsfilen PS674e.exe, markera filen, högerklicka och välj Egenskaper
 4. Om alternativet för att "Avblockera" visas längst ned, se till att kryssa i "Avblockera" och klicka på "Verkställ" eller "OK" för att avblockera filen i Windows.
 5. Därefter kan du högerklicka på installationsfilen och välja "Kör som administratör". 6. Innan installationen startar kan vissa Microsoft .NET filer behöva installeras


  1. Om några kompatibilitetsvarningar dyker upp, fortsätt att köra programmet ändå.
  2. Fortsätt för att installera alla .NET komponenter.

 7. Starta installationen av OpenPCS genom att klicka på "Next":
 8. Acceptera licensavtalen och klicka på "Next":
 9. Fyll i namn och företag:
 10. Klicka "Next" igen:
 11. Välj installationsmapp och klicka på "Next":
 12. Klicka på "Install":
 13. Installera Fidelix drivrutiner under installationen eller efteråt via menyn:
  Extras -> Tools -> Driver Install, eller via knappen "Driver Install" (se bild nedan).
   


  1. Klicka på knappen med de tre punkterna i övre högra hörnet av fönstret och bläddra fram till mappen där .cab-filen "OpenPCS drivers for FX-controllers (12.30.10) and multi-24 (2.42) (2022-09).cab" ligger.
  2. Markera "Fidelix ... OEM"-drivrutinen i listan så att den blir blå.
  3. Klicka på "Install"
  4. Svara "Yes" på eventuella frågor om du vill skriva över eller ersätta äldre drivrutiner.
  5. Om det dyker upp en varningsruta, klicka på "OK.

 14. Nu är du redo att använda OpenPCS med Fidelix centralenheter.
 15. För att ställa in kommunikation och hårdvaruspecifikationer, läs denna artikel.