BACnetin vaikutus aikaohjelman toimintaan

"Oletus Arvo" aktivoituu "BACnet server object"-asetuksen yhteydessä

Esiintyminen: Aikaohjelma menee pois päältä vuorokauden vaihtuessa.

Aikaohjelman pisteohjelmoinnissa on asetus "Päivän vaihtuessa seuraa arvoa".


Normaalit pisteet:
Normaaleilla pisteillä oletuksena tuo asetus on "Viimeisin arvo". Tällä asetuksella aikaohjelman arvo säilyy samana vuorokauden vaihtuessa.

Esimerkki asetuksista, kun aikaohjelma jatkuu vuorokauden vaihtumisen yli.

BACnet pisteet:
Kun aikaohjelma ohjelmoidaan "BACnet Server Objectiksi", muuttuu "Päivän vaihtuessa seuraa arvoa"-parametri automaattisesti. BACnetin kanssa asetus on aina "Default Value". Tämä aiheuttaa yleensä aikaohjelman arvon vaihtumisen keskiyöllä.
Tämä "Default Value" parametri tulee huomioida, kun asetellaan aikaohjelmien aikoja.

Esimerkki:
Aikaohjelma menee päälle 23:59. Aikaohjelma on "BACnet Server Object", joten "Päivän vaihtuessa seuraa arvoa"-asetus on aina "Default Value". Tällöin aikaohjelman arvo muuttuu Default Valueen vuorokauden vaihtuessa, tässä erimerkissä arvo on "Off". Aikaohjelma menee siten pois päältä aina keskiyöllä.

Aikaohjelma:

Trenditaulukko:

Pisteohjelmointi: