BACnet påverkar tidkanalernas funktion

Default värdet för punkten blir aktiverat när "BACnet server object" är valt

Symptom: Tidkanalen slås av vid midnatt.


När man programmerar tidkanalspunkter finns det ett val som heter "Follow type after day changes". Dvs vad ska ske med punkten när det blir ny dag.

Normala punkter:

Med "normala" punkter sätts "Follow type after day changes" automatiskt till "Last Value", alltså senaste värdet. Det gör att tidkanalen helt enkelt fortsätter med samma värde som innan när klockan tickar över midnatt.

Exempel på när tidkanalen fortsätter med samma värde efter midnatt:

BACnet-punkter:

När tidkanalspunkten har konfigurerats som "BACnet server object", ändras parametern "Follow type after day changes". Med BACnet kommer inställningen alltid att vara "Default value". Det kan orsaka att tidkanalen ändrar värde vid midnatt om man inte är uppmärksam.

Man måste ta hänsyn till parametern "Default värde" i tidkanalsprogrammeringen och ställa in det så att man får önskat resultat.

Exempel:
Tidkanalen är inställd att starta 23:59 men tidkanalen är satt som "BACnet server object" vilket gör att "Follow type after day changes"-inställningen alltid är inställt på "Default värde". I det här exemplet är "Default värde" satt till "Från".
Resultatet blir att tidkanalen stängs av redan efter en minut, vid midnatt.


Tidkanal:

Punktens trenddata:

Punktprogrammering: