FX-Editor aktivering

FX-Editor innehåller de verktyg som behövs för att hantera dina projekt. För att använda FX-Editor behöver det aktiveras med en licensnyckel. Så här gör du för att erhålla nyckeln.

Licensfilen för FX-Editor är knuten till din dator (den är länkad till MAC-adressen på ditt nätverkskort). För varje dator som du vill använda FX-Editor på behöver du begära en licensfil.

  • Se till att du har InfoTeam OpenPCS installerat eftersom FX-Editor använder detta program som kompilator för din kod.
  • Installationsanvisningar finns här: Länk
  • Öppna FX-Editor och navigera till Help->License.
  • Klicka på "New" och fyll i din och ditt företags information. (VAT Code är företagets organisationsnummer).
  • Efter att du klickat på "OK" visas en textfil. Markera all text och kopiera in den i ett mejl och skicka informationen till support@fidelix.se

FX-Editor activation

När du fått din licensfil "FxTool.lic" på mejlen, spara den på valfritt ställe och navigera återigen till Help->License och tryck därefter på "Software". Leta upp din FxTool.lic-fil för att aktivera FX-Editor.

FX-E-load-license-file